dekoracje świąteczne centrum handlowego

STARY BROWAR himmeli


Klient: Stary Browar w Poznaniu/ projekt dekoracji zimowych centrum handlowego / produkcja i montaż elementów / projekt wystawy tradycyjnych himmeli, sodas i pająków w Atrium Starego Browaru/ warsztaty wyplatania himmeli dla 200 osób / Zespół projektowy: Iza Brola-Cieśluk, Dorota Januszek /

W krajach basenu Morza Bałtyckiego, w często odległych od siebie krajach przed Nowym Rokiem pojawiały się tradycyjne dekoracje: Himmeli, Sodas, Pająki, Puzurus, bardzo zbliżone do siebie formą. 

Czy przestrzeń może wzbudzać emocje, skłaniać do refleksji? Tak! Motto „Tradycja jest sztuką” jest hasłem przewodnim czteroletniej współpracy dodoplanu ze Starym Browarem. Wyplatanie ozdób ze słomy jest zwyczajem obecnym od setek lat we wszystkich krajach europy wschodniej i północnej. W skandynawii znane pod nazwą Himmeli, w Polsce – Pająki, na Łotwie Puzuri, na Litwie i Ukrainie Soda. Pająki krystliczne charakteryzuje matematyczna precyzja wykonania oraz wynikająca z niej wytrzymałość. Ilość elementów użytych do wykonania jednego pająka wpływa na jego odbiór: ornamentalny lub ascetyczny.

 

Często proces produkcji i montaż jest równie ciekawy co sam projekt…